Noc Kupały 2013

Stowarzyszenie Przyjaciół Kuźniczyska zawiązane zostało w 2012 r. Jednym z celów statutowych stowarzyszenia jest ratowanie zabytków oraz krzewienie kultury, tradycji i sztuki. Łącząc te trzy zamysły zdecydowaliśmy się na zorganizowanie 22 czerwca „Nocy Kupały – Festynu ognia i wody”.

Św. Jadwiga w Kuźniczysku, grudzień 2012

W sobotę 24 listopada 2012 r. w Kuźniczysku „pojawiła się” św. Jadwiga Śląska. W środku wsi w otoczeniu czterech drzew dębów stanęła piękna kapliczka. Figurę św. Jadwigi z drewna dębowego wykonał w darze dla mieszkańców wioski znakomity rzeźbiarz Krzysztof Lewczak, który od paru lat w pracuje Kuźniczysku, gdzie zbudował swoją pracownię.