Stowarzyszenie Przyjaciół Kuźniczyska zawiązane zostało w 2012 r. Jednym z celów statutowych stowarzyszenia jest ratowanie zabytków oraz krzewienie kultury, tradycji i sztuki. Łącząc te trzy zamysły zdecydowaliśmy się na zorganizowanie 22 czerwca „Nocy Kupały – Festynu ognia i wody”.

Festyn ma stać się sztandarową i cykliczna imprezą naszej wsi, którą pragniemy w niedługim czasie przekształcić w wieś tematyczną: „Wioskę ognia i wody”. Dnia 22 czerwca w Kuźniczysku odbyła się pierwsza w powiecie trzebnickim „Noc Kupały” – święto ognia i wody. Festyn miał zasięg gminny i został objęty honorowym patronatem burmistrza miasta Trzebnica.

Zebrane na festynie pieniądze w całości będą przeznaczone na ratowanie naszego 300-letniego zapomnianego drewnianego kościoła ewangelickiego, który chcemy przekształcić w centrum kultury i sztuki oraz upragnioną świetlicę.