Wizyta i reportaż TVP Wrocław – wrzesień 2014

Telewizja Polska oddział Wrocław realizuje serię programów promocyjnych „Mieszkam na wsi” ukazując bogactwo przyrody, atrakcje turystyczne i pomysłowość. Tym razem TVP zawitała do wiosek tematycznych powiatu trzebnickiego: Morzęcina Małego, Kuźniczyska  i Borówka.

Konkurs „Zaplanuj wycieczkę po LGD” – grudzień 2013

W sobotę 21 grudnia 2013 roku w skansenie maszyn i urządzeń rolniczych w miejscowości Borówek, koło Prusic, ogłoszono wyniki konkursu „Zaplanuj wycieczkę po LGD”. Konkurs zorganizowało stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Wzgórz Trzebnickich”.

Najlepsze przedsięwzięcie programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” – wrzesień 2013

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska” zorganizowany przez Urząd Marszałkowski to jeden z elementów wsparcia, jakie Urząd przygotował dla sołectw i gmin uczestniczących w programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej.